mina älskade katter

mina älskade katter
klicka på bilden så kommer du till Hjärtekatten

torsdag 12 augusti 2010

Hälsoregler från 1908

Hälsan är de dyrbaraste människan äger, och därför böra vi med omsorg söka bibehålla densamma.
De hufudsakligaste betingelserna för en god hälsa äro:
Frisk luft i bostäderna.
Renlighet.
Daglig rörelse utomhus.
Måttlighet i mat och dryck
God sömn

Det är ytterst viktigt, att luften i de rum, vi större delen af dygnet vistas i, ar så ren som möjligt.
Släpp in så mycket frisk luft ni kan utan att utkyla rummet.
Våra svenska kakelugnar äro, medan eldning pågår, utmärkta ventilationsapparater. Bästa luftväxlingen fås, om fönstret är öppet medan det eldas.
Om rummet är litet eller många sofva och vistas i samma rum, bör en väggventil vara öppen. Man kan om natten utan olägenhet hafva ett fönster på glänt bakom rullgardinen.
Den största renlighet bör iakttagas, såväl beträffande kroppen som bostaden.
Eftersom syre tillföres blodet även genom huden, hvars porer äro kanaler för utdunstningar, är det viktigt att hålla dessa öppna genom flitiga tvättningar och varma s.k. renlighetsbad.
Bostäderna måste hållas fria från damm och smuts, så att ej bakterier trivas där.
Att hålla kokkärlen väl rena och kopparkärlen väl förtenta av af största vikt.

Försumma ej att dagligen vistas i friska luften.

Förtär sund och närande föda
För att magen må vara i godt stånd, får man ej öferlasta den med för mycket mat och dryck.
Tugga maten väl.
Drick intet eller litet vid måltiden

Inga kommentarer: