mina älskade katter

mina älskade katter
klicka på bilden så kommer du till Hjärtekatten

lördag 1 februari 2014

få se om jag kan svara på detta

Hej, här kommer lite frågor till dig i ämnena identitet, jämställdhet och sexualitet inom kristendomen. Försöka gärna motivera varför det är så eller varför du tycker så. Tack för att du ställde upp!

IDENTITET

Vad är en kristen identitet?
Vad är det viktiga i en kristen tro?
Vad händer när en frälst syndar?
Vad är det som gör att du känner dig kristen?
Beskriv din kristna identitet
Påverkar ens liv på ett speciellt sätt av att man är en troende kristen?
Är det någon skillnad om man är man och kristen jämfört med om man är kvinna och kristen?


JÄMSTÄLLDHET

Vad tycker du som är kristen om jämställdhet i samhällen globalt idag?
Vad tycker du som kristen om jämställdhet i samhällen i Sverige idag?
Finns det några skillnader när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män inom kristendomen?
Har kvinnan lika rättigheter som mannen inom kristendomen?
Vad är hennes rättigheter i såna fall och vad får hon inte göra?
Och vad är mannens plikt inom kristendomen?


SEXUALITET

Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?
Får kristna själva avgöra sin egen syn eller är det Gud som bestämmer det?
Finns det några speciella regler för sexualiteten? Kan man läsa dem i bibeln?
Är det tillexempel mannen som bestämmer eller kvinnan?
Vad anser kristna om sex före äktenskap?
Om man inte får ha sex före äktenskap, 
vad händer då om en kristen faktiskt har sex innan personen gifter sig?
Vad anser kristendomen om homosexualitet?


Inga kommentarer: