mina älskade katter

mina älskade katter
klicka på bilden så kommer du till Hjärtekatten

tisdag 19 mars 2013

Vårdagjämning i dag kl 11

Vårdagjämningen inträffar när solskivans centrum passerar gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på himmelsekvatorn där passagen sker kallas vårdagjämningspunkten.


Vårdagjämningen är inte en dag,
utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt
 vid olika klockslag på skilda ställen på jorden,
beroende på i vilken tidszon man befinner sig.
kl 11.02 den 20 mars 2013

Dag och natt är inte exakt lika långa vid vårdagjämningen.
Detta förhållande inträder något dygn tidigare. Det beror på ljusets böjning i atmosfären, den så kallade atmosfäriska refraktionen. Refraktionen innebär att solen kan lysa på lite mer än halva jorden på en gång. Det medför att dagen blir längre och natten kortare än den annars skulle ha varit. Refraktionen medför också att dag och natt är lika långa först något dygn efter höstdagjämningen.
Dagarna omkring vårdagjämningen går solen upp rakt i öster, och omkring tolv timmar senare går den ner rakt i väster. Om man bortser från områdena närmast jordens poler är dagarna kring vårdagjämningen ungefär lika långa över hela jorden.
De flesta äldre solkalendrar räknade vårdagjämningen som nyåret och fortfarande firas det persiska nyåret (Nouruz) på vårdagsjämningsdagen. Likaså gör andra folk tillhörande den Iranska folkgruppen bl.a afghanska, Tadzjikistan, kurdiska folket.

Inga kommentarer: